Damian Picz w Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN

Miło nam poinformować, że Zarząd Kolegium Sędziów PZPN powołał Centralną Komisję Szkoleniową, w składzie której znalazł się nasz kolega - Damian Picz!

W związku z tym Damian będzie aktywnie wspomagał działalność szkoleniową KS PZPN dedykowaną sędziom i obserwatorom na szczeblu centralnym. Do jego głównych obowiązków należeć będzie opracowywanie materiałów anglojęzycznych i tłumaczenie ich na język polski.

Na Przewodniczącą CKS KS PZPN mianowano Katarzynę Wierzbowską, a oprócz Damiana skład komisji uzupełnią jeszcze uznane w środowisku sędziowskim postaci jak: Julian Pasek, Robert Małek, Marcin Szulc, Jacek Walczyński i Grzegorz Krzosek.

Prestiż nominacji Damiana podnosi również fakt, że do tej pory członkami CKS KS PZPN wywodzącymi się z Opolszczyzny były jednie dwie osoby, mianowicie Ryszard Wójcik oraz Jerzy Maciek.

Damianowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Zaproszenie na szkolenie teoretyczne

Zarząd SSPN Opole ma przyjemność zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu teoretycznym, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 19:00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu (ul. Koraszewskiego 7-9).

Temat: Jak rozpoznać charakter meczu?
Prelegent: Damian Picz

SSPN Opole w “Szlachetnej Paczce” po raz czwarty!

Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Opole czwarty rok z rzędu zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków naszej organizacji do włączenia się w akcję „Szlachetna Paczka”.

Zapoczątkowana w roku 2013 przez Bartosza Owsianego idea czynnego udziału w tej szczytnej akcji kontynuowana jest aż do dziś. Do tej pory wspólnymi siłami udało nam się stworzyć trzy paczki o łącznej wartości aż 5 tys. zł, angażując w ich przygotowanie ponad 100 osób!

Finał tegorocznej akcji zaplanowano na weekend 10-11 grudnia. Wówczas przekażemy naszą paczkę wolontariuszom „Szlachetnej Paczki”, którzy dostarczą ją do wybranej przez nas potrzebującej rodziny. Więcej o potrzebach rodziny na naszym fanpage'u pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/events/1009185039207645/.

Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji proszone są o kontakt z Dawidem Zenke (514 944 779) lub Bartoszem Owsianym (606 318 168). Wymieniona dwójka udzieli szczegółowych informacji dotyczących przekazania wkładu finansowego i/lub rzeczowego oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie szlachetnapaczka.pl.

Jak co roku liczymy na Waszą pomoc i jeszcze większą aktywność!

 

Damian Picz przedstawicielem KS PZPN w Panelu UEFA ds. Konwencji Sędziowskiej UEFA

Z przyjemnością informujemy, że członek naszego Stowarzyszenia - Damian Picz, który pełni funkcję UEFA Referee Convention Manager z ramienia PZPN już od 2013 r., został zaproszony przez UEFA jako polski reprezentant na warsztaty poświęcone Konwencji Sędziowskiej UEFA.

W związku z tym w dniach 7-8 listopada Damian zostanie oddelegowany na dwudniowe warsztaty UEFA Referee Convention Best Practices Workshop organizowane przez Komitet Sędziowski UEFA w Wiedniu. Warsztaty te mają na celu opracowanie nowych zapisów w Konwencji Sędziowskiej UEFA, a także analizę aneksów wypracowanych do Konwencji.

Konwencja Sędziowska UEFA określa prawa i obowiązki UEFA oraz federacji narodowych w niej zrzeszonych, w zakresie struktur i kształcenia sędziów oraz specjalistów do spraw sędziowskich. Jej podstawowym celem jest zagwarantowanie unifikacji poziomu szkolenia sędziów oraz specjalistów do spraw sędziowskich, poprzez wyznaczenie minimalnych standardów, tak aby zapewnić działanie wszechstronnych programów szkoleniowych oraz mentorskich od poziomu Grassroots, aż po ligi zawodowe.

W tym czasie Damian będzie współpracował z wieloma znanymi osobistościami ze świata sędziowskiego, w tym m.in. z byłymi sędziami FIFA jak: Marc Batta, Roberto Rosetti, Jørn West Larsen, Chris Wild, Neale Barry, czy Terje Hauge.

Damianowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i owocnej pracy.

Akcja oddawania krwi

Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Opole już po raz dwunasty przeprowadzi akcję oddawania krwi. Tym razem zapraszamy wszystkich chętnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ul. Kośnego 55 w dniu 10 listopada na godz. 9:00.

Szczegółowe informacje na temat jak zostać krwiodawcą, jak wygląda przebieg wizyty, jak się odżywiać przed oddawaniem krwi oraz jakie są z tego tytułu korzyści można znaleźć bezpośrednio na stronie RCKiK Opole pod adresem http://www.rckik-opole.com.pl/.

Ponadto przypominamy, że każdy dawca po oddaniu krwi ma prawo do dnia wolnego od pracy/nauki i zawsze może żądać zaświadczenia o oddaniu krwi podpisanego przez lekarza.

Pages

Subscribe to Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Opole RSS